EĞİTİMLER &

EZOTERİK / KABALİSTİK ASTROLOJİ EĞİTİMİ

  • KATILIM ŞEKLİ: ONLINE
  • SÜRE: 8 AY
  • EĞİTİM BAŞLANGIÇ TARİHİ : 3 EKİM 2023 / Saat: 20.30-23.00

Ezoterik / Kabalistik Astroloji Eğitimi: Temel olarak Tasavvuf ve Kabala öğretilerini içeren eğitimimiz, Kadim Mısır ve Hint ezoterizmi ile desteklenmektedir.

Eğitimin ilk bölümünde, Hayat Ağacının Kürelerine ve Güneş Sisteminin gezegenlerine karşılık gelen, evrensel matematiğin yapı taşı olan 10’lu SAYI SİSTEMİ anlatılmaktadır.

Eğitimin İkinci bölümünde, Hayat Ağacınının yapısı, eril-dişil-nötr dengeler, küreler arasında yerleşen ve kutsal isimlerin (esmalar) yapı taşları olan, İbrani Alfabesinin 22 harfi ile sembolize edilen YOLLAR anlatılmaktadır.

Evrensel bir glif (hayat ağacı) olan Hayat Ağacı, astrolojide bilinen mevcut teknik, uygulama ve yorumların üzerinde bir bakış sağlamayı amaçlar ve astrolojik öğeler, Gnostik Yaradılış bilgisi ile farklı bir boyuta açılır. Kalde sıralaması ile algılanan ve açısal irtibatlarla yorumlanan astrolojik sistem, Hayat Ağacı gözüyle farklı bir bütünlük kazanır ve açılarla göremediğimiz temel bağlantılar görünür olur.

Eğitime katılım için Temel Seviye Astroloji Eğitimi bilgisi gerekmektedir. Dersler 3 Ekim Salı günü 20.30’da başlayacaktır. Her hafta aynı gün ve saatte olmak üzere aylık toplam 4 ders yapılacaktır. Ders Ücreti aylık 1600 TL ‘dir.

Eğitimi tamamlayan öğrencilerimize katılım belgesi verilecektir.

Dersler Zoom platformu üzerinden Online yapılır, her canlı dersin videosu, dersin ardından web sitemizdeki EĞİTİMLER bölümüne eklenir, ders videoları Eğitim süresince ve eğitim bitiminden itibaren 4 ay süre ile web sayfası üzerinden izlenebilmektedir.  Alınan Eğitimin tablo, şema vs. ilgili dokümanları da aynı sekme altında öğrencilerimizin erişimine açık olacaktır.

Eğitimimiz 8 aylık tüm müfredatı kapsar. Üyelik sistemi ile girilen EĞİTİMLER sayfasında yayınlanan ders videoları haftalık veya aylık bir bölümlenme yapılmaksızın tüm işlenmiş dersleri içerir. Dönem tamamlanmadan eğitimden ayrılınması durumunda üyelik sistemi sona ereceği için, EĞİTİMLER sayfasına ve tüm ders videoları erişim kapanır.

Eğitime kayıt yapılabilmesi için Nüfus cüzdanında geçen resmi isminizi ve üyelik sistemine giriş için kullanılacak e-posta adresinizi WhatsApp  0542 230 64 68 no. üzerinden eğitim telefonumuza iletebilirsiniz.

EĞİTİM MÜFREDATI

1. Hermetik astroloji: tarihçe, temel ilkeler
2. Kutsal Elementler, bağlantıları, geçişleri, denge unsurları
3. Kutsal geometri: Sayılar, geometrik ifadeleri, ezoterik anlamları
4. Elementlerin Dört Alemi, Kabalistik ve Tasavvufi dizilimleri
5. Bilgeliğin 32 yolu: 10 küre, 4 element, 7 gezegen, 12 burç
6. Kozmolojik anlamda maddenin oluşumu, insan-evren bağlantısı
7. Blavatsky ekolüne göre, Hint felsefesinde 7 alt beden sistemi
8. Yakub’un merdiveni ve 10 alt beden sistemi
9. Kadüse ve yaşam ağacı, bilgelik yılanı
10. Hayat ağacında planetlerin genel yerleşimi, astrolojik açılımları
11. Hayat ağacında planetlerin 3 sütun yerleşimi, Kalde diziliminde hizmet hiyerarşisi, planetlerin birbirleriyle işbirliği
12. Hayat ağacında üçgen sembolizmi, planetsel dengeler
13. Planetlerin hermetik anlatımı, Kozmik çakralar
14. Ses – Harf – Kelime – Yaratım ilişkisi, 22 yol ve harflerin açılımları
15. Astrolojik harita analizinde Ağaç glifi yaklaşımı, hermetik öğretinin haritaya uyarlanması, temel ilkeler ve çalışma prensipleri
16. Haritaya bütünsel yaklaşım, zorlayıcı yerleşim tespitleri
17. Haritadaki Zorlayıcı yerleşimler için dengeleme çalışmaları; enerjiyi aktive edici unsurlar ve kullanımları

Kayıt ve bilgi için
WhatsApp Tel.No: 0542 230 6468

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.