Makaleler

HAYAT AĞACI VE HERMETİK ASTROLOJİ

Hermetik Astroloji, astrolojinin temel mantığı olan makro kozmos / mikro kozmos ilişkisini, makrodan mikroya geçişin tüm aşamalarını anlatarak açıklamaktadır. Böylelikle, varoluşun ve ilahi enerjinin biçimlenmesinin tüm aşamalarını, sistemin tüm bağlantılarını, kozmoloji ile insan ilişkisini tam bir mantık akışı içinde anlama fırsatımız olur.

Astroloji ve astronomide planetler, yörüngesel uzaklıklarına göre lineer olarak yerleştirir. Planetlerin hızları ve hiyerarşik etkileşimleri açısından, bahsedilen Kalde sıralaması çok önemlidir. Ancak harita okumalarında planet irtibatlarında asıl dikkate alınan, 360 derecelik Zodyak dairesinde birbirlerine yaptıkları görünümler, yani açılardır.

Hermetik astrolojide Kalde sıralamasında farklı bir boyut açılır. Lineer sıralama ve akış bozulmaz ancak planetler üç sütuna denk gelecek şekilde gruplanır. Böylelikle, lineer olarak baktığımızda fark edemediğimiz bağlantıları görebiliriz. Kadim öğretilerde bu üç sütun sembolizmi pek çok yerde görülür, bilgelik okullarına alınacak öğrencilerin bir seri sınava tabi tutuldukları yolların başlangıcında veya kutsal mekanlara giriş kapılarında iki büyük sütun vardır. Dualiteyi, eril / dişil zıtlığını temsil eden bu iki sütunun arasından geçen insan, bu zıtlıkların denge unsuru olan üçüncü sütunu sembolize eder.

Üç sütun yerleşiminin önemini astrolojik olarak bir örnekle açmak gerekirse, Klasik astrolojide, herhangi bir ev, açı veya yöneticilik bağlantısı yok ise, Yengeç burcu ile ifade edilen bilinci Satürn ve Mars ile ilişkilendirmeyiz, yöneticisi olarak Ay’ı ve burç içinde yerleşen planet varsa onu dikkate alırız. Ancak Hermetik astrolojiye göre, Yengeç bilinci, sol sütunun en üstünde yerleşmiş Satürn ile hemen altında yerleşen Mars arasındaki 18.yola denk gelir. 18.yol aynı zamanda ses ifadesi olarak İbranice Cheth harfi ile temsil edilir. Bu harf en kısa anlatımıyla, yaşam, var oluşun tüm olasılıkları ve henüz ayrışmamış madde-enerji kombinasyonunu anlatır. 18.yolun hayatı biçimlendiren, aynı zamanda karma ve zamanla ilişkili olan Satürn’le bağlantılı olması çok manidardır. Böylece, doğal Zodyak’ta yengeç burcunun denk geldiği 4.evin, her şeyin başladığı ve bittiği ev olarak ifade edilmesi daha anlamlı hale gelir. Ölüm ile ilişkilendirilen Satürn, temel prensipte enerjiyi biçimlendiren, sınırlandıran, form verendir. Enerjinin tamamen yok oluşu bir sonlanmadır ancak, ruhun bedene yani bir forma girişini düşünürsek, enerjinin biçimlenmesi aynı zamanda bir başlangıçtır ve yaşamı alan olarak bildiğimizi Satürn’ün burada yaşamı başlatan yönünü de görürüz. Bu yüzdendir ki, aşağıda biraz bahsedeceğimiz üzere, bu alemde gördüğümüz Satürn’ün yukarı alemlerde ismi, “Kutsal anne” anlamına gelen Binnah’tır. Satürn vasıtasıyla ilk karmik temelleri atılan yaşam, Mars vasıtasıyla yayılır. Böylelikle, Kalde sıralamasında ve klasik astrolojide görülmeyen Satürn-Mars bağlantısı ve Yengeç bilincinin başka bir bilgisi önümüze açılır.

Sefer Yetzirah’a Göre İbrani Alfabesi

Hermetik astroloji, bilgeliğin 32 yolu üzerine kuruludur. Hayat ağacı veya Yakub’un merdiveni olarak da anılan bu sistem, üç sütun yerleşimiyle irtibatlarını da görebildiğimiz makrokozmik 10 planeti ve bu planetlerin aralarında açılan mikrokozmik 22 yolu kapsar. 3 element, 7 temel planetin mikrokozmik bilinci ve 12 burç bilincinin toplamı 22′ dir. Bu yolla, iki planda çalıştığımız astrolojinin üçüncü bir boyutunun bilgisini bize açılır.

Hermetik astrolojinin diğer bir temeli, 32 yolun kendini her birinde kendi planına göre tekrar ettiği dört alem bilgisidir. Bizim beş duyumuzla algıladığımız, içinde yaşadığımız madde aleminde yer alan her şey, dört aşamada tamamlanmıştır ve her birinin daha soyut hali bir üstteki alemde bulunur. Bu alemler, Yaradan’ın sistemi devam ettirmede kullandığı araçlardır. Tasavvufta bunlar Lahut, Ceberrut, Melekut ve Nasut olarak adlandırılır. Gezegenler, Nasut yani misal aleminde görünür hale gelmiş, formlaşmış yapılardır. Örneğin, bir üst alem olan Melekut aleminde planetlerin işini melekler (meleke kökünden gelir) üstlenir. Özetle, gezegenler yukarıdan gelen emrin bizim planımızdaki aracılarıdır ve biz bağlantıları anladığımızda, emrin bizdeki manasını da anlarız.

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.