Ezoterizm ve Kabala

EZOTERİZM VE KABALA

  • Kadim öğretileri aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz:
  1. •Çıkarlar doğrultusunda yorumlanan bilgilerin ötesindeki dini bilgiler,
  2. •Hint, Mısır ve Yunan felsefeleri gibi tefekkür yoluyla ulaşılmış bilgiler
  3. •Kabala, Tasavvuf, Astroloji gibi Ezoterik ilimler

Ezoterizm, kısaca tariflersek, kişinin bulunduğu bilinç seviyesine göre kendini açan bilgidir.Bilinç seviyesi yükseldikçe, bilgi daha derin seviyede anlaşılır olur.

Kabala, Etimolojik olarak “Lekabel” kökünden gelir, almak, kabul etmek anlamlarına gelir. Kabalistik öğreti, Ebedi olan Yaradan ile ölümlü-sonlu olan evren ve Yaradan-Evren arasındaki ilişkiyi anlatan ezoterik öğretidir.

Kabala gibi Ezoterik ilimler, ruha ait bilginin insana açılmasının aracıdır.

Temel olarak Yaşam Ağacı veya Yakup’un Merdiveni gibi isimlerle anılan bir bileşik glif kullanarak, yaratılışa sebep olan İlahi enerjinin nasıl tezahüre geldiğini anlatan Kabala, aynı zamanda insanın dünyadaki varlığının manasını, tekrar yaratıcısına kavuşmak için ise izlemesi gereken bilinçsel dönüşümün yol haritasını verir.

Kabala, Musevi Ezoterizmi olarak bilinse de, başlangıcı Hz. Musa’dan çok daha geriye dayanır, Kabalanın Hz. Adem ile başladığı söylenir. En önemli Kabalistik eserlerden biri olan Sefer Yetzirah kitabının ise Hz. İbrahim tarafından yazdırıldığı söylenir. Öğreti, Hz. Musa zamanında disiplinli bir şekilde çalışılmaya başlandığı için daha bilinir ve Museviler ile anılır olmuştur. Ana hatlar ve içerik olarak Tasavvufi öğreti ile oldukça paralel temelleri içermektedir

Bir cevap yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.